LO Finans

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

LO Media

Trykkeri

BK Grafisk AS

Medlemsblad for finanansansatte organiserte i Handel og Kontor i Norge og i Postkom.

LO finans sendes til LO-medlemmer som jobber i finanssektoren, hovedsaklig i Sparebank1-systemet og DNB.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.02 08.03
3 23.05 12.06
3 21.09 11.10
4 22.11 13.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: