KOM24

Ansvarlig redaktør

Erik Waatland

Mobil: 900 11 613

Tlf: 91 73 25 34

Epost: erik@medier24.no

Adresse: Boks 380 Sentrum

Poststed: 0102 OSLO

Annonseansvarlig

Bahar Darabi

Mobil: ø.åøåøæ@

Epost: annonse@kom24.no

Adresse: Boks 380 Sentrum

Poststed: 0102 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Medier24 AS

Lokalavisa for kommunikasjonsfolk

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: