Juristen

Advokater

Ansvarlig redaktør

Ole-Martin Gangnes

Mobil: 48 24 83 52

Epost: omg@jus.no

Adresse: Juristenes Hus, Kr. Augustsg. 9

Poststed: 0164 OSLO

Annonseansvarlig

Per-Olav Leth

Mobil: 918 16 012

Epost: per.olav@storybold.no

Firma: Storybold AS

Adresse: Tørkoppveien 10

Poststed: 1570 DILLING

Annonseansvarlig

Utgiver

Norges Juristforbund

Trykkeri

07 Media Aurskog AS

Juristen er det største fagbladet for jus- Norge og går ut til alle medlemmer av Norges Juristforbund. Du treffer jurister i alle sektorer og virksomheter: advokater, advokatfullmektiger, dommere, politijurister, skattejurister, bedriftsjurister osv. Juristkontakt er hovedarena for stillingsmarkedet for jurister og advokater.

Medlemmer av Norges Juristforbund: Jurister i offentlig forvaltning, privatansatte jurister, advokater, dommere, politiembetsmenn, kommuneansatte jurister, jurister i skatteetaten og NAV, universitets- og høyskolejurister, jurister ved fylkesmannsembetene, off. kontorer, bedrifter osv. Bladet når også medlemmenes arbeidsgivere, politikere, organisasjoner, media, næringsliv og offentlige virksomheter.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 20 390 20 390
Betalt abonnement 28 28
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 160 160
Distribuert i alt 20 578 20 578

Antall lesere: 24 000 (Gallup Fagpresse 2016)
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 30.01
2 01.03 13.03
3 26.04 08.05
4 14.06 26.06
5 23.08 04.09
6 18.10 30.10
7 29.11 11.12

Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 200 165×226 200×280+3 mm utf
1/2 side 16 900 83×226 165×111
1/4 side 14 500 83×111 165×56
1/6 side 7 000 52×111 104×56
Bakside 26 400 195×215
2. omslag 24 300
3. omslag 24 300

Pris på bannerannonser og bilag oppgis på forespørsel.Alle priser er ekskl mva.
Stillingsannonse i papirutgaven inkluderer alltid nett!


Stilingsannonser eksponeres slik:

juristen.no


juristforbundet.no


– nyhetsbrevet vårt – 21 000 medlemmer


– sosiale medier hvis ønskelig

Bilagsbetingelser: Prises etter avtale.Teknisk produksjon:

07 Media – 07.no
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 195×275
Spaltebredde: 51,5
Utfallende trykk: true
Satsflate: 165×226
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Arctic matt 80 g
Papirkvalitet omslag: Galerie Art Silk 150 g

Annonsemateriell: Annonseselger kan kontaktes for ytterligere teknisk informasjon.

Årsabonnement: kr 500,-