Journalen

Journalen

Ansvarlig redaktør

Kristin H. Hovland

Tlf: 23 10 92 40

Epost: kristin.hovland@legeforeningen.no

Adresse: Boks 1152 Sentrum

Poststed: 0107 OSLO

Annonseansvarlig

Arne Aardalsbakke

Mobil: 90 04 32 82

Tlf: 64 87 67 90

Faks: 94 77 06 39

Epost: arne@aamedia.no

Firma: Media Aa Marketing

Adresse: Boks 240

Poststed: 1401 SKI

Annonseansvarlig

Utgiver

Oslo legeforening

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Journalen er det kvartalsvise medlemsbladet til Oslo legeforening. Journalen utkom første gang i 1990 og er siden 2006 medlem av Fagpressen. Journalen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og har som formål blant annet å skape debatt om aktuelle spørsmål. Journalen inneholder en frittstående temasak, belyst ved helsejournalistiske metoder, samt faste innslag som «Redaktøren», «Intervjuet», bokanmeldelse, kronikker, debattinnlegg og nyhetssaker. På Oslo legeforenings egne sider, «Fra foreningen», har styreleder signert leder. Her finnes også aktivitetsplan og annet aktuelt stoff.

Medlemmer i Oslo legeforening, medlemmer i Norsk medisinstudentforening, avdeling Oslo, og allmennheten.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 7 360 7 360
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 275 275
Distribuert i alt 7 635 7 635

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 03.03
2 29.05 16.06
3 12.09 29.09
4 21.11 08.12

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 900 185×270
1/2 side 11 000 90×270 185×130
1/3 side 8 000 185×90 58×270
1/4 side 6 500 185×60 90×130

1/-side utfallene: 210×297 + 3 mmMateriell som pdf-fil.Bestilling og materiell sendes annonseansvarlig: arne@aamedia.no


cc: ellen@svovel.no

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: 3,5 %

Bladformat: A4
Spaltebredde: 58,333 mm
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 170 ProSilk
Papirkvalitet omslag: 170 ProSilk