Hold Pusten

Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Kommuner Medisin Offentlig virksomhet Røntgen Utdanning Hold Pusten Norsk Radiografforbund stråleterapeuter bildediagnostikk ultralyd magnettomografi mr nuklærmedisin radioterapi radiografer sykehus sykdom kreft

Ansvarlig redaktør

Tone Rise

Mobil: 470 19 141

Epost: tone.rise@holdpusten.no

Adresse: Rådhusgaten 4A

Poststed: 0151 OSLO

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Firma: LK Media as

Adresse: Kjæråsen 64

Poststed: 4887 GRIMSTAD

Annonseansvarlig

Utgiver

Norsk Radiografforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Hold Pusten utgis av Norsk Radiografforbund og er Norges eneste fagtidsskrift i radiografi. Hovedvekten ligger på fagartikler og reportasjer. Hold Pusten er redaksjonelt uavhengig og har status som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, det vil si at minst to fagartikler hvert år skal være av vitenskapelig karakter.Tidsskriftet sendes til alle medlemmer av forbundet og de fleste røntgenavdelinger/-institutter, og har radiografstudenter/-utdanninger over hele Norden som abonnenter.

Radiografer og annet personell innen medisinsk bildediagnostikk (røntgen, ultralyd, magnettomografi – MR og nukleærmedisin) og strålebehandling. Ledere og adm. personell ved ovennevnte avdelinger, samt studenter og undervisningspersonell tilknyttet radiografutdanningene.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 3 296 3 296
Betalt abonnement 27 27
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 25 25
Distribuert i alt 3 348 3 348

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 14.02
2 28.03 04.04
3 13.06 20.06
4 05.09 12.09
5 10.10 17.10
6 28.11 05.12

Avbestillingsfrist: 6 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 13 000 180×247
1/2 side 9 000 85×247 180×125
1/4 side 7 000 85×125 180×60
Spesialplassering
2. omslag 13 800 180×247
3. omslag 13 800 180×247 180×247
Bakside 16 200 190×190

For informasjon om annonser og pristilbud på papir eller nett, ta kontakt med Kikki Valby på mobil 901 19 121 eller epost
kikki@salgsfabrikken.noo

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 180×247
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print
Papirkvalitet omslag: 100 g G-print

Annonsemateriell: PDF-filer med høyoppløste cmyk-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded.

Digital overføring:
malin@riktigmedia.no

Årsabonnement:
Norge: kr 600,- Utland: kr 735,-
Kun hele kalenderår.
Enkeltutgaver: kr 55,- + porto
20% rabatt til tidsskriftsformidlere.
Abonnement: nrf@radiograf.no