Gatemagasinet Sorgenfri

Sorgenfri vanskeligstilte gateselgere narkomane alkoholikere psykisk syke problemer fattige hjemløse uteliggere piller misbrukere misbruk sosiale problemer tigging prostitusjon gatesalg

Ansvarlig redaktør

Vanja Holst

Mobil: 90 40 90 94

Epost: vanja@gatemagasinetsorgenfri.no

Adresse: Prinsens gate 55

Poststed: 7011 TRONDHEIM

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Stiftelsen Sorgenfri

Trykkeri

Skipnes Kommunikasjon AS

Gatemagasinet Sorgenfri er et uavhengig magasin som skal drive kritisk og undersøkende journalistikk med et spesielt fokus på situasjonen til mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse i Trøndelag. Gatemagasinet skal også søke etter å bringe frem nære personlige historier i tilknytning til dette feltet. Gatemagasinet har et særlig ansvar for å gi denne gruppen en stemme i spaltene, og for at ulike syn kommer til uttrykk. Gatemagasinet Sorgenfri skal bidra til mer åpenhet og mindre stigmatisering i samfunnet, og jobbe for å sette dagsorden og skape samfunnsdebatt. Gatemagasinet Sorgenfri arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.Stiftelsen Sorgenfri er eier og ansvarlig utgiver av Gatemagasinet Sorgenfri. Virksomheten er produksjon og salg av magasinet som også kan finansieres ved offentlige og private tilskudd, bidrag og eventuelle annonseinntekter.Selgergruppen består av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet. Sorgenfri-selgerne får halvparten av inntektene ved gatesalget.

Gatemagasinet Sorgenfri kommer ut med nytt blad hver måned, bortsett fra november og desember – da utgis henholdsvis kalender og julebok i stedet.

Første nummer kom 1. juli 2007. Frem til 1. oktober 2010 kom magasinet ut annenhver måned.


Sorgenfri mottok Fagpressens Designpris i 2012.

Sorgenfri utgir 9 magasiner hvert år, 1 kalender og 2 bøker.

Alle mennesker med samfunnsengasjement.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1

Avbestillingsfrist:
Januar: Ordinært magasin

Februar: Ordinært magasin

Mars: Ordinært magasin

April: Ordinært magasin

Mai: Ordinært magasin

Juni: Dagboka – En Sorgenfri-selgers dagbok (bokutgivelse)

August: Ordinært magasin

September: Ordinært magasin

Oktober: Ordinært magasin

November: Kalender

Desember: Julebok

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 220×300

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 230×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 220×300
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Amber Graphic 115 g
Papirkvalitet omslag: Amber Graphic 240 g