Fuglehunden

Fuglehunden

Ansvarlig redaktør

Siri Walen Simensen

Mobil: 913 29 612

Epost: hsbutikk@online.no

Adresse: Sørseterveien 23

Poststed: 3405 LIER

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Valby

Mobil: 901 19 121

Tlf: 901 19 121

Epost: kikki@salgsfabrikken.no

Firma: Salgsfabrikken AS

Adresse: Bergesidevegen 358

Poststed: 2265 NAMNÅ

Annonseansvarlig

Utgiver

Fuglehunden AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Medlemsblad for de stående fuglehundklubbene i Norge; Norsk Breton Klubb, Norsk
Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetterklub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb og Norsk Weimaraner Klubb.

Bladet eies av de stående fuglehundklubbene, utgiver er Fuglehunden AS. Henvender seg til eiere og oppdrettere av stående fuglehunder i Norge, skriver om jakt, jaktprøver, utstillinger, dressur, avl, natur og viltforekomster med mer.

Fuglehunden skal være landets fremste og viktigste informant for bruk av stående fuglehund til jakt, jaktprøver og utstillinger.

Eiere og oppdrettere av stående fuglehunder, småviltjegere.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 9 010 9 010
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 310 310
Distribuert i alt 9 320 9 320

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 04.12 09.01
2 14.02 06.03
3 25.04 15.05
4 08.06 26.06
5 09.08 29.08
6 19.10 07.11

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 15 000
2. omslag 13 750
3. omslag 13 000
2/1 side 20 000
1/1 side 12 000 195×262
1/2 side 6 750 193×128,5 94×262 94×262
1/3 side 5 500 61×262 193×84
1/4 side 4 375 94,2×128,5
1/8 side 2 300

Hundemarkedet kr 500,- (medlemmer)

Hundemarkedet kr 1 000,- (ikke medlemmer)

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bladformat: A4
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: false
Satsflate: 195×262
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat: 80 g Gallerie One
Papirkvalitet omslag: 150 g Gloss