Frifagbevegelse.no

Ansvarlig redaktør

Tore Ryssdalsnes

Mobil: 970 73 092

Tlf: 23 06 22 92

Epost: tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Frode Rønning

Mobil: 900 93 461

Epost: frode@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 St. Olavs plass

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Marius Floberghagen

Mobil: 938 33 317

Epost: marius.floberghagen@dagsavisen.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Utgiver

LO Media

FriFagbevegelse er nyhetsportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. Utgiver er stiftelsen LO Media.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og debatt gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på LO og forbundenes virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, arbeidslivet og andre samfunnsspørsmål som måtte angå LOs medlemmer.

Målgrupper er tillitsvalgte i fagbevegelsen, pressen, fagorganiserte og opinionen for øvrig.


Leserdokumentasjon:
Lesertallet måles kontinuerlig på Norges offisielle toppliste, og utføres av Kantar TNS (Comscore).
Lesertallene er på www.tnslistene.no

Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: (Kantar TNS)
Leserdokumentasjon: true
Kilde leserdok: Kantar TNS

Nr. Materiellfrist Utgivelse

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende

Oppgis på forespørsel til redaksjonen.

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat:
Spaltebredde:
Utfallende trykk: false
Satsflate:
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag: