Forskerforum

Forskere

Ansvarlig redaktør

Kjetil Brottveit

Mobil: 92 05 29 30

Tlf: 21 02 34 20

Epost: kjetil.brottveit@forskerforum.no

Adresse: Boks 1025 Sentrum

Poststed: 0104 OSLO

Annonseansvarlig

Wenche Huser Sund

Mobil: 906 16 307

Epost: huser@salgsfabrikken.no

Firma: Salgsfabrikken AS

Adresse: Pelerudsgutua 31

Poststed: 2211 KONGSVINGER

Annonseansvarlig

Utgiver

Forskerforbundet

Trykkeri

Krona Trykk

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat.
Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 21 312 21 312
Betalt abonnement 6 6
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 510 510
Distribuert i alt 21 828 21 828

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.12 03.01
2 19.01 31.01
3 16.02 28.02
4 16.03 28.03
5 27.04 09.05
6 01.06 14.06
7 24.08 05.09
8 21.09 03.10
9 19.10 31.10
10 14.12 28.12
1/2023 14.12 02.01

Avbestillingsfrist:

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 900 185×255
1/2 side 11 900 90×255 185×120
1/4 side 6 500 90×120 185×60
Bakside 185×220 utf. 210×230+3
Nettannonser:

kr 900,- for 1. side henvisning til hovedutlysning.Spesialplassering: +15%Annonsering på nett: www.forskerforum.noAlle priser er oppgitt eksklusiv mva.Bestilling sendes:

Storybold AS v/Per-Olav Leth

epost: per.olav@storybold.no


mobil: 918 16 012

Bilagsbetingelser: Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×280
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×255
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag:Materiell: Format jpeg, Ppdf eller tiff.

Materiell for nett: Wordfil med publiseringstekst.

Logo, som jpg eller gif

Bannerannonser: Vi har teknisk støtte for flash (swf).