Fontene

EMBLA OG FONTENE

Ansvarlig redaktør

Solfrid Rød

Mobil: 99 46 65 65

Epost: solfrid.rod@lomedia.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Elin Thoresen

Mobil: 94192687

Epost: annonse@fo.no

Adresse: Boks 8964 Youngstorget

Poststed: 0028 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Fellesorganisasjonen (FO)

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Fontene utgis av Fellesorganisasjonen (FO), som er fagorganisasjon for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Bladet inneholder reportasjer, kommentarstoff og aktuelle nyheter på feltet. Fontene har også stoff om FOs politikk og virksomhet, både sosialpolitikk, lønn og tariffspørsmål, internasjonalt stoff, kvinnepolitikk, fagutviklings- og metodestoff. Dessuten har bladet fra 2007 også fagartikler og bokanmeldelser. Siden 2008 har vi i tillegg utgitt to årlige utgaver av Fontene forskning.Bladet er et sentralt organ for stillingsannonser, kurs, konferanser, utdanning, faglitteratur og produktannonser.

Fontene går ut til alle medlemmene. Bladet redigeres i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og skal inspirere til fagutvikling, debatt og forenings- og samfunnsengasjement.

Sosial- og helsearbeidere med treårig høyskoleutdanning (barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere). Institusjoner innen sosial- og helsesektoren, NAV, skoleverk, organisasjoner, politikere, massemedia, bibliotek og privatpersoner.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 31 256 31 256
Betalt abonnement 196 196
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 308 308
Distribuert i alt 31 760 31 760

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.01 25.01
2 04.02 22.02
3 25.02 15.03
4 25.03 12.04
5 06.05 25.05
Forskning 1 27.05 15.06
6 10.06 28.06
7 12.08 30.08
8 09.09 27.09
9 14.10 01.11
10 11.11 29.11
Forskning 2 02.12 22.12

Avbestillingsfrist:
Merk: Bestillingsfristen for annonser er 7 dager tidligere enn matriellfristen.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 20 500 185×249
1/2 side 11 400 90×249 185×122
1/4 side 6 200 90×122 185×58
Spalte mm 53
Stilling nett 5 400

Hvis ikke annet er bestilt, blir alle annonser satt med 9 pkt. Helvetica normal med titler i 16 pkt. Helvetica halvfet. Tillegg for annen sats og utstyr.Stillingsannonser blad og nett

Stillingsannonser i bladet legges kostnadsfritt på våre nettsider.
Alle priser er ekskl mva

Bilagsbetingelser: Pris etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 210×280
Spaltebredde: 90
Utfallende trykk: true
Satsflate: 185×249
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g Holmen Ideal Matt
Papirkvalitet omslag: 80 g Holmen Ideal MattÅrsabonnement:
Norge kr 860
Norden kr 860
Europa kr 1100
Andre land kr 1225

Fontene forskning kr 185 (to nummer)
Løssalg: kr 105

Prisene er ekskl mva. Abonnement er ikke momsbelagt.