Finansfokus

Finansfokus

Ansvarlig redaktør

Svein Åge Eriksen

Mobil: 900 79 547

Epost: sae@finansforbundet.no

Adresse: Boks 9234 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Fredrik Selnes Schei

Mobil: 934 31 772

Tlf: 32 80 49 10

Epost: fredrik@finansforbundet.no

Firma: PoliNor AS

Adresse: Knud Schartums gate 7

Poststed: 3045 DRAMMEN

Annonseansvarlig

Utgiver

Finansforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Finansfokus er medlemsmagasin for Finansforbundet som organiserer ansatte i banker, forsikringsselskaper, IT-selskaper og bedrifter knyttet til disse næringene. Magasinet er aktuelt, kritisk, interessevekkende, provoserende, debattskapende og setter medlemmenes interesser på dagsorden, samtidig som det tar finansnæringen på pulsen og fanger opp strømningene i bransjen.


Finansfokus gir en allsidig og uavhengig dekning av medlemmenes og forbundets interessefelt, med den hensikt å være en felles kommunikasjonskanal og et bindeledd mellom medlemsgrupperingene i organisasjonen. Magasinet har Finansforbundets idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.

Finansfokus distribueres til ansatte på alle nivåer innen sparebanker, forretningsbanker, forsikringsselskaper og finansieringsselskaper, IT og assurandørvirksomheter. I tillegg sendes Finansfokus til forbundsstyremedlemmene og sekretariatene i de nordiske søsterorganisasjonene og til samarbeidende fagforeninger i Norge.

Magasinet sendes også til Finans Norge, 900 ledere og beslutningstakere i finans- og IT-næringen, styremedlemmer og valgte representanter i finansinstitusjonenes styrende organer. Stortinget og media mottar også magasinet.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 30 963 1 835 32 798
Betalt abonnement 39 39
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 203 203
Distribuert i alt 31 205 1 835 33 040

Antall lesere: 35 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Leserdokumentasjon: true
Kilde leserdok: Kantar Media Fagpresse 2018

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.02 22.03
2 27.05 21.06
3 07.10 01.11
4 25.11 20.12

Avbestillingsfrist: 2 uker
Bestillingsfrist er tre uker før utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 36 000
1/1 side 18 000 195×259
1/2 side 11 500 94×259 195×126
1/3 side 10 000 60×297 195×82
1/4 side 7 000 94×126
Bakside 18 000

Tillegg for utfallende trykk.Stilling ledig: kr 10,- pr. sp. mm (3 spalter pr. side).Annonsemateriell som avviker fra standard mål endres til nærmeste standardformat dersom ikke annet er avtalt.

Alle priser er ekskl. mva.

Bilagsbetingelser: Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bladformat: 230×297
Spaltebredde: 45,7/50,3
Utfallende trykk: true
Satsflate: 195×259
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silk
Papirkvalitet omslag: 115 g SilkAnnonsemateriell: Tillegg for annet materiell belastes kunden. Elektronisk annonse etter avtale.

Årsbonnement kr 300,-
Abonnement kan bestilles hos:
marit.rydningen@finansforbundet.no