Farmasliv

Apotekere Farmasi Helse Utdanning Apotekteknikeren FarmasiForbundet medisin

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Mobil: 90 58 56 39

Tlf: 22 99 26 60

Faks: 22 36 37 37

Epost: trygve.bergsland@parat.com

Adresse: Boks 9393 Grønland

Poststed: 0134 OSLO

Annonseansvarlig

Annonseansvarlig

Utgiver

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

Trykkeri

Stens Trykkeri AS

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

FarmasiForbundets medlemmer.
Apotekere/farmasøyter og annonsører.
Elever ved apotekteknikerlinjene.

Opplagskontrolleres snarest Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.01 26.01
2 26.02 16.03
3 26.03 13.04
4 23.04 11.05
5 29.05 15.06
6 30.07 17.08
7 27.08 14.09
8 24.09 12.10
9 19.11 07.12

Avbestillingsfrist: 3 uker
Utgivelsesdato:
Pga. postgangen tar vi forbehold om tidspunktet for når bladet er våre medlemmer/ abonnenter i hende.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 500 186×260
1/2 side 9 900 90×260 186×127
1/4 side 8 300 90×127 186×63
Bakside 13 700

Andre priser/formater etter avtale.

Rabatter:
Det gis rabatter ved innrykk av flere annonser.
Annonser må bestilles samtidig for innrykk i løpet av kalenderåret.

Bilagsbetingelser: Bilag etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %

Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: true
Satsflate: 186×260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Royal Prestige
Papirkvalitet omslag: 90 g Royal Prestige

Annonsemottak: ISDN: 69 26 88 22 (Easy Transfer), e-post: andrew@rmgrafika.no, program: QuarkXPress, Adobe InDesign, Fil-format: EPS, PDF, ProScript, xad.
Alt materiell skal leveres elektronisk pr. ISDN, CD, ZIP.
Tilleggsomkostninger for ufullstendig materiell faktureres annonsøren. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfrist ikke overholdes og/eller prøvetrykk i farger ikke leveres RM grafika as.

Årsabonnement: kr 350,-