DRAMA-Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Drama

Ansvarlig redaktør

Christine Sivertsen

Mobil: 92297829

Epost: christine.sivertsen@dramaogteater.no

Adresse: Postboks 2127 Grunerløkka

Poststed: 0505 OSLO

Annonseansvarlig

Jelena Doublinskaia

Mobil: 48 00 30 31

Epost: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no

Adresse: Boks 508 Sentrum

Poststed: 0105 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Universitetsforlaget AS

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift skal fremme drama- og teaterpedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulere god praksis og forskning. DRAMA er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 56. årgang, kommer ut i to tykke utgaver i året, redigeres i tråd med redaktørplakaten og hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Utgis av Universitetsforlaget og eies av interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP). Ansvarlig redaktør leder en nordisk redaksjon på seks kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

Bladet sendes ut i 1350 eksemplarer til Drama- og teaterpedagogenes (DTPs) medlemmer, til nordiske grunnskoler, kulturskoler, folkehøgskoler, universitets- og høgskoler, barnehager, biblioteker, teatergrupper, teatre, skolemyndigheter og museer. Universitetsforlaget selger også enkeltnumre og klassesett av tidsskriftet.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1
2

Avbestillingsfrist:
Utgivelse i begynnelsen av juni og desember.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 500 180×253
1/2 side 5 500 180×126

Vi tilbyr også pakkeløsninger med flere annonser til en fordelaktig pris. Videre er det mulig å kjøpe annonseplass på nettsiden. 


Ta kontakt med annonseansvarlig Jelena Doublinskaia for pris. jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 215×270
Spaltebredde: 51
Utfallende trykk: true
Satsflate: 180×253
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat:
Papirkvalitet omslag:

Layout: blunderbuss.no