Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt norad utviklingsspørsmål bistand hjelpeorganisasjoner

Annonseansvarlig

Ulrik Strøm Sæther

Tlf: 23 98 00 00

Epost: ulrik.strom.saether@norad.no

Adresse: Boks 8034 Dep.

Poststed: 0030 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Norad

Trykkeri

Amedia Trykk

Bladet har både en papir- og en nettutgave. Begge har nyheter, aktualitetsstoff , reportasjer og debatt om bistand og utviklingsspørsmål. Kronikker, bokanmeldelser og leserinnlegg tas ikke lenger inn i papirutgaven.

Bistandsbransjen og spesielt interesserte, herunder ansatte i hjelpeorganisasjoner, Fredskorps-utsendte, ansatte i Norad og Utenriksdepartementet, ansatte på ambassadene, misjons- og solidaritetsorganisasjoner, universitet og høyskoler, konsulentbransje og eksportrettet næringsliv.

Disp. fra opplagskontroll Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.02
2 12.04
3 14.06
4 20.09
5 06.12

Avbestillingsfrist:
Materiellfrist: 1 uke før

Format 4 farger Stående Liggende
Annonsepriser i papirutgavene:
1/1 side 8 000 246×365
1/2 side 5 250

Annonsepriser webutgaven:

Forsidebanner 1200×120 px/eller 150 px (gratis)

Stillingsannonser er gratis (størrelse etter avtale)

Annonsering tilbys både i papirutgave og nettversjonen. Se «Annonsering» på www.bistandsaktuelt.no
Generell annonsepris for alle andre størrelser er kr 7,- per spaltemm.Priseksempel annonse som er 15 cm høy over to spalter:

150 mm x 2 spalter x kr 7- = kr 2 100,-Følgende er våre modulmål:

1 sp.: 5,2 cm

1,5 sp.: 8,0 cm

2 sp.: 10,8 cm

2,5 sp.: 13,6 cm

3 sp.: 16,4 cm

3,5 sp.: 19,2 cm

4,5 sp.: 24,8 cm (full bredde)

Bilagsbetingelser:
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 280×400
Spaltebredde: 52
Utfallende trykk: false
Satsflate: 246×365
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat: 60 g Norbright
Papirkvalitet omslag: 60 g NorbrightDesigner:

Medier og Ledelse, tlf: 988 81 788