Arkitektur N

Arkitekter

Ansvarlig redaktør

Gaute Brochmann

Mobil: 924 97 413

Tlf: 23 33 25 00

Epost: gaute@arkitektur-n.no

Adresse: Josefines gate 34

Poststed: 0351 OSLO

Annonseansvarlig

Merethe Brattsti Songli

Mobil: 900 78 529

Epost: annonser@arkitektur.no

Adresse: Tørkoppveien 10

Poststed: 1570 DILLING

Annonseansvarlig

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS

Arkitektur N kommer ut med 6 nummer i året og er siden 1919 presentasjonsorganet for norske arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Det er i dette tidsskriftet utvalgte byggverk, interiører og landskapsarbeider blir presentert, både for faggruppene selv og for andre i byggebransjen. Tidsskriftet fungerer som arkitektfagets vindu mot omverdenen, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, og som et forum for arkitektfaglig utvikling.
Hvert enkelt nummer brukes om og om igjen over et lengre tidsrom som inspirasjon i arkitektenes prosjekteringsarbeide.

Følgende målgrupper er faste mottakere av Arkitektur N: Alle medlemmer i Norske arkitekters landsforbund NAL og studenter. Norske Interiør- og møbeldesigneres landsforening NIL med studenter. Norske Landskapsarkitekters forening NLA med studenter. Entreprenører, rådgivere, planleggere, offentlige kontorer, presse, fagbibliotek m.fl.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement 5 503 5 503
Betalt abonnement 548 548
Løssalg 39 39
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 100 100
Distribuert i alt 6 190 6 190

Antall lesere: ()
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 05.02 27.02
2 25.03 21.04
3 02.06 24.06
4 01.09 23.09
5 06.10 28.10
6 24.11 18.12

Avbestillingsfrist:
Vi gjør oppmerksom på at oppgitte utgivelsesdatoer kan avvike noe, pga. enkelte prosjekters ferdigstillelse.


Bestillingsfrist: Samme som materiellfrist, eller etter avtale.

Annulasjonsfrist: Skriftlig innen 2 uker før materiellfrist.


Betalingsfrist pr 15 dager.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 27 000 180×247
1/2 side 18 900 87×247 180×120
1/4 side 13 500 87×120 180×60
Omslag innside 30 300
Bakside 31 500
2/1 side 43 400

Alle priser er ekskl mva.
Mengderabatt:
Beløp over kr 45 000,-: 5%
Beløp over kr 60 000,-: 10%
Beløp over kr 80 000,-: 15%

Rabatter oppnås også ved bestilling sammen med Arkitektnytt og nettannonser.
Bilagsbetingelser: 0-20 gr       kr 6,-/stk

20-50 gr    kr 8,-/stk

50-100 gr  kr 10,-/stkBilag med høyere vekt; etter avtale.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bladformat: 230×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 180×247
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 120 g Edixion ubestrøket
Papirkvalitet omslag: 300 g Edixion ubestrøketDigitalt materiell. Utfallende trykk: 238×305 inkl 4 mm beskjæring.