Agenda 3:16

agenda 3:16 kristen kristne gud jesus religion bibel frelse normisjon misjon tro kultur gud bønn kirke hele tro håp kjærlighet legeme sjel livssyn verdispørsmål  kirke Normisjon

Ansvarlig redaktør

Kristin Wennemo Malmin

Mobil: 474 89 099

Tlf: 23 30 10 00

Epost: kwm@agenda316.no

Adresse: Boks 7153 St. Olavs plass

Poststed: 0130 OSLO

Annonseansvarlig

Randi Sivertsen

Mobil: 47260406

Tlf: 23 30 10 00

Epost: randi.sivertsen@agenda316.no

Adresse: Boks 7153 St. Olavs plass

Poststed: 0130 OSLO

Annonseansvarlig

Utgiver

Normisjon

Trykkeri

07 Media AS

Agenda 3:16 er et måneds- og aktualitetsmagasin forankret i Normisjons visjon og verdier. Bladets hensikt er å inspirere og utfordre lesere både i og utenfor organisasjonen, med utgangspunkt i fire hovedstikkord: Mennesker, tro, misjon og samfunn.

Voksne kristne, i og utenfor Normisjon, og andre som er opptatt av livssyns- og verdispørsmål.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Digital Utland Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 6 271 6 271
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 172 172
Distribuert i alt 6 443 6 443

Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)
Leserdokumentasjon: false
Kilde leserdok:

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 31.01
2 21.02 21.03
3 04.04 09.05
4 18.05 13.06
5 08.08 29.08
6 05.09 03.10
7 10.10 31.10
8 16.11 12.12

Avbestillingsfrist:
Materiellfrist = bestillingsfrist annonser

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 000 210×272
1/2 side 8 900 101×272 210×132
1/4 side 5 400 101×132 210×62
1/8 side 3 680 101×62
1/ 1 side 2 18 000 235×297 (utf.)

Prisene er basert på elektronisk materiell fra kunde.

Annonsør belastes med 10% ferdigstillingsgebyr ved levering av ufullstendig annonse.

Bilagsbetingelser: Kr 1,95 x opplag for innstikk inntil 30 g

For innstikk over 30 g gjelder egne avtaler.
Provisjon/godtgjørelse:
Byråprovisjon: –
Formidl. godtgjørelse: –

Bladformat: 235×297
Spaltebredde:
Utfallende trykk: true
Satsflate: 210×272
Ferdiggjøring:
Papirkvalitet innmat: Multiart Matt 90 g
Papirkvalitet omslag: Luxo Magic 170 g

Årsabonnement: kr 599,-
6 måneder: kr 329,-
Studentpris: kr 399,-