Journalen

Journalen

Journalen er det kvartalsvise medlemsbladet til Oslo legeforening. Journalen utkom første gang i 1990 og er siden 2006 medlem av Fagpressen. Journalen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og har som formål blant annet å skape debatt om aktuelle spørsmål. Journalen inneholder en frittstående temasak, belyst ved helsejournalistiske metoder, samt faste innslag som «Redaktøren», «Intervjuet», bokanmeldelse, kronikker, debattinnlegg og nyhetssaker. På Oslo legeforenings egne sider, «Fra foreningen», har styreleder signert leder. Her finnes også aktivitetsplan og annet aktuelt stoff.

Opplag: 7 635; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer i Oslo legeforening, medlemmer i Norsk medisinstudentforening, avdeling Oslo, og allmennheten.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 360 7 360
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 275 275
Distribuert i alt 7 635 7 635
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 03.03
2 29.05 16.06
3 12.09 29.09
4 21.11 08.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 900 185x270
1/2 side 11 000 90x270 185x130
1/3 side 8 000 185x90 58x270
1/4 side 6 500 185x60 90x130


1/-side utfallene: 210x297 + 3 mm

Materiell som pdf-fil.

Bestilling og materiell sendes annonseansvarlig: arne@aamedia.no
cc: ellen@svovel.no
Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: 3,5 %


Bladformat: A4
Spaltebredde: 58,333 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 170 ProSilk
Papirkvalitet omslag: 170 ProSilk

Utgiver

Oslo legeforening

Trykkeri

Merkur Grafisk AS