Positiv

hivnorge.no

Et nettsted for mennesker berørt av hiv. Hivnorge.no tar opp viktige saker i debatten om hivepidemien og intervjuer med hivpositive om deres livssituasjon vies særskilt stor plass.

Hivpositive, pårørende og alle interesserte i temaet.


Utfallende trykk: Nei

hivnorge.no

Boks 4615 Sofienberg

0506 OSLO

Tlf: 21 31 45 80

Ansvarlig redaktør

Anne-Karin Kolstad

Tlf: 21 31 45 80

Epost: anne-karin.kolstad@hivnorge.no

Utgiver

HivNorge