Arkitekter Bolig Bygg Entreprenører Fagforeninger Forskning Ingeniører Interiør Kommuner Konsulenter Media Offentlig forvaltning Offentlig virksomhet Utdanning Arkitektnytt  Norske arkitekters landsforbund

Arkitektnytt

Arkitektnytt er arkitektenes avis. Tidsskriftet bringer nyheter fra inn- og utland til arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter. Arkitektnytt leses også av andre aktører i byggebransjen – rådgivere, entreprenører og offentlige kontorer. Ved siden av å være et nyhets- og meldingsblad, er Arkitektnytt et flittig brukt debattorgan, både av arkitekter og andre.

Opplag: 5 658; Frekvens: 11 utgaver pr år

Følgende målgrupper er faste mottakere av Arkitektnytt: Alle medlemmer i Norske arkitekters landsforbund NAL, studenter og AFAG-medlemmer. Norske interiør- og møbeldesigneres landsforening NIL med studenter. Norske Landskapsarkitekters forening NLA med studenter. Entreprenører, rådgivere, planleggere, offentlige kontorer, presse, fagbibliotek m.fl.

2. Halvår 2020 og 1. Halvår 2021 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 5 267 5 267
Betalt abonnement 342 342
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 49 49
Distribuert i alt 5 658 5 658
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.01 24.01
2 05.02 21.02
3 04.03 20.03
4 02.04 24.04
5 06.05 25.05
6 03.06 19.06
7 05.08 21.08
8 02.09 18.09
9 07.10 23.10
10 04.11 20.11
11 02.12 18.12Bestillingsfrist: Samme som materiellfrist, eller etter avtale.
Annulasjonsfrist: Skriftlig innen 2 uker før materiellfrist.
Betalingsfrist pr 15 dager.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 27 000 190x290
1/2 side 18 900 93x290 190x143
1/4 side 13 500 93x143 190x69
1/8 side 9 300 92,5x72,5
Omslag innside 30 300
Bakside 31 500
2/1 side 43 400 420x290


Alle priser er ekskl mva.
Provisjon: -
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: Mengderabatt produktannonser: Beløp over kr 45 000: 5% Beløp over kr 60 000: 10% Beløp over kr 80 000: 15% Rabatter oppnås også ved bestilling sammen med Arkitektur N og nettannonser.
0 - 20 gr       kr 6,-/stk
20 - 50 gr    kr 8,-/stk
50 - 100 gr  kr 10,-/stk

Bilag med høyere vekt; etter avtale.


Bladformat: 230x330
Spaltebredde: 60/43,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x290
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 110 g Edixion
Papirkvalitet omslag: 110 g Edixion

Digitalt materiell: Utfallende trykk: 230x297 + 3 mm beskjæring.

Ansvarlig redaktør

Ando Wollmann

Epost: ando@arkitektnytt.no

Annonseansvarlig produkt

Merethe Brattsti Songli

Mobil: 900 78 529

Epost: annonser@arkitektur.no

Utgiver

Norske arkitekters landsforbund

Trykkeri

Fladby AS