– Du kan med rette si at valget jeg har tatt, er litt motstrøms, ler Line Hagh (43).