Tap av naturmangfold er en av vår tids største utfordringer. Mange steder legges nå forholdene til rette for å styrke naturmangfoldet på gravplassene.