Om optimistene får rett, kan vi få småskala kjernekraftverk (SMR) i Norge en gang på midten av 2030-tallet, ifølge Tomas Eric Nordlander, divisjonsdirektør ved Institutt for energiteknikk (IFE).