– Det har skjedd en kulturendring, og domstolene er ikke lenger skeptiske, mener DA-direktør Sven Marius Urke. Partner Espen Werring i Thommessen spør om hvilken rolle Høyesterett skal ha i utviklingen av verktøy til hjelp i domsavsigelser.