Men det er vanskelig å få tak i nok skrivere av den nye typen!