Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser.