Konsortiet som prøver å kjøpe Kahoot har foreløpig en akseptgrad på 58,95 prosent. Fristen utvides med to uker.