Forvirring, forventninger, spekulasjoner og frustrasjon. Småaksjonærene rådville etter Kahoot-budet. Nå svarer Kahoot-ledelsen på kritikken.