I isolasjonssaker tolker Kriminalomsorgens jurister loven på en måte som er lojal til fengslene og ikke til lovgivers vilje, skriver Bjørn Winquist i Jussbuss i dette innlegget.