Ben Roy Oftedal ønsker økte bevilgninger. Han er arbeidsleder for gravplasser og gravsted i Gjesdal kommune i Rogaland.