KRONIKK: Eksportsatsing, vekst i havnæringene og grønn omstilling trenger et velfungerende transportsystem med gode koblinger mellom sjø og land, har havministeren slått fast. Kjære statsråd, koblingen har et navn: Havn.