Både kull- og gassforbruket i EUs kraftsektor har gått vesentlig i ned i vinter. Også om nye initiativ for klimadiplomati mellom USA og Kina og at Equinors Rosebank-prosjekt i Storbritannia møter motstand fra konservativ politiker.