Varm sommer i sør, kaldt i nord? Slik ble det ikke, så hva gikk galt med varselet?