««The election is not reality-TV» sa Barack Obama til NBC’s tonight show under valgkampen i USA i 2016. De siste årene kan det se ut til at det motsatte har blitt realiteten, selv her i Norge» , skriver Julie Våga.