For to år siden ble advokat Tor Kjærvik skutt og drept av sin egen sønn, som ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Lagmannsretten konkluderte med at han også kunne fradømmes arveretten i tråd med ny arvelov. Nå skal spørsmålet behandles på øverste hold.