For tiende gang inntar Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Arendal for å skape blest om hørselssaken.