Klimarelatert hete får store negative økonomiske konsekvenser. Storkunde forlater Barclays fordi banken finansierer boring i Arktis og fracking. Og: Er kapitalforvaltere flinke nok til å modellere kortsiktig klimarisiko?