Sportienda skal skalere med sportsbutikker, Bikefolder og NAF som samarbeidspartnere.