Brenselcelleselskapet i Røkkes nye satsing på industriell teknologi skal gjennom to store demonstrasjoner – før et produkt ferdigstilles for markedet. Det vil kreve mye kapital, sier Alma-sjefen, som nå har fylt opp kassa.