Etterspørselen etter gode og effektive CRM-systemer er høyt prioritert. Nå starter jakten på fem nye Salesforce-utviklere som skal bli med på satsingen.