– Det nytter ikke å sitte på kjøkkenet og klage, sier Gudmund Kverndalen, den travle driftslederen for Skiens gravplasser.