Hvordan vi snakker om klimaendringene påvirker folks holdninger til klimahandling. Til tross for alvoret i klimaspørsmålet er det derfor grunn til å balansere språkbruken mellom alarm og oppmuntring.