Er vi i ferd med å få en kriminalomsorg som ligner mer og mer på USA? Dette spørsmålet ble reist da advokat Maria Hessen Jacobsen ledet en panelsamtale om den pågående krisen i norske fengsler.