Mens i toppklassen er det størst spenning mellom Toyota-førerne utenfor pallen.