– Jeg forventer at statsråd Kjersti Toppe kommer på banen med forslag om økt kapasitet, sier leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (Venstre).