En kjendistung foreldregruppe krever mindre skjermbruk i skolen. – Det går ikke an å ha en felles nasjonal standard for bruken av digitale verktøy i undervisningen, sier lærer Carl Andreas Myrland.