Lite hjelp og lav kunnskap. Halvparten av dem som oppsøker fastlege på grunn av tinnitus sitter igjen med denne erfaringen.