Klimapolitisk strid har forsuret forholdene mellom store EU-land som Tyskland og Frankrike. Bak lurer uenighet om hvilken rolle atomkraften skal ha i det grønne skiftet.