Enova planlegger nye støtteprogram for hydrogen og ammoniakk i fartøy med lansering i 2024.