Med lykken på sin side fikk Dennis Hauger mer eller mindre maksimal uttelling med tanke på forutsetningene for løpet.