Elsäkerhetsverket mener Easees nye dokumentasjon ikke er god nok for å heve salgsforbudet. Saken vil dermed bli avgjort i retten.